Zwrot kosztów pogrzebu może nastąpić ze środków zgromadzonych na rachunku zmarłego.

Porady prawne

Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego wchodzą do spadku.

Wyjątek został przewidziany w art. 55 ust. 1 prawa bankowego.

Bank jest obowiązany wypłacić kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Wypłata kosztów pogrzebu może być dokonana tylko rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Zasada ta nie ma zastosowania do rachunku wspólnego.

Osoba żyjąca w związku partnerskim, może wnioskować aby bank wypłacił jej kwotę jaką wydatkowała na koszty pogrzebu.

Wypłaty może żądać również osoba nie należąca do kręgu spadkobierców, ważne aby ta osoba urządziła zmarłemu pogrzeb.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.