Wydziedziczenie syna za zmianę nazwiska.

Porady prawne

Wyrok SA w Warszawie z 7.02.2007 r., VI ACa 861/06, LEX nr 1640949.

Dokonanie przez powoda zmiany nazwiska nie może być poczytane za niedopełnienie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. Taki czyn nie może też być uznany za zachowanie mające charakter uporczywy, ustawową przyczyną wydziedziczenia jest bowiem niewykonywanie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy w sposób uporczywy. Przesłanka ta jest spełniona, gdy zachowanie wydziedziczonego bądź jest długotrwałe, bądź wydziedziczony dopuszcza się wielokrotnie nagannych zachowań. Zdarzenie o charakterze jednorazowym, czy stany krótkotrwałe nie uzasadniają wydziedziczenia. Przyczyną wydziedziczenia ustanowioną przepisem art. 1008 pkt 3 kc jest uporczywe naganne zachowanie, wymóg uporczywości odnosi się do tego zachowania, a nie charakteru jego skutków. Chybione jest zatem stanowisko apelacji, że jednorazowe zachowanie powoda stanowi przyczynę wydziedziczenia, jako że przybrało postać trwałą.

Powód był synem z pierwszego małżeństwa Bohdana K. Bohdan K. pozostawił testament własnoręczny w którym do całości spadku powołał swoją drugą żonę Alinę K.

Postanowieniem Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po Bohdanie K. na podstawie testamentu własnoręcznego nabyła żona Alina K. w całości.

W powyższym testamencie spadkodawca Bohdan K. zapisał, że wydziedzicza syna z pierwszego małżeństwa Jacka K., który zmienił nazwisko na Jacek N.

Rodzice powoda Jacka N. rozwiedli się, gdy powód miał 3 lata. Rozwód został orzeczony z winy męża. Po rozwodzie zarówno Bohdan K., jak i jego była żona Teresa N. założyli nowe rodziny. Po rozstaniu rodziców powód był wychowywany przez dziadków macierzystych i do 17 roku życia mieszkał z dziadkami Ojciec płacił na rzecz syna alimenty, utrzymywał z nim również sporadyczne kontakty. Po śmierci dziadka, powód zmienił nazwisko z „K.” na „N.”, o powyższym poinformował ojca przed swoim wyjazdem do Anglii.

Bohdan K. był niezadowolony z powyższego faktu, zależało mu bowiem na tym, by jego nazwisko przetrwało i w tym zakresie liczył na powoda jako jedynego syna.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.