Czy przebywając na urlopie rodzicielskim mogę podjąć pracę?

Porady prawne

Rozważymy dwie sytuację a mianowicie wykonywanie pracy u dotychczasowego pracodawcy oraz rozpoczęcie pracy u nowego pracodawcy.

Wykonywanie pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Pracę u dotychczasowego pracodawcy reguluje wprost art.  1821e kodeksu pracy, zgodnie z § 1 Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Rozpoczęcie pracy u innego pracodawcy.

Przepisy natomiast nie regulują kwestii związanej z pracą u nowego pracodawcy, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy „Ustawodawca nie tylko nie zabrania podejmowania pracy u innego pracodawcy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, ale również nie uzależnia takiej możliwości od wysokości wymiaru czasu pracy, jak ma to miejsce w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Oznacza to, że taki pracownik może podjąć pracę u innego pracodawcy nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.”

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Możliwe jest również podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwe jest również rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Informowanie aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Osoba planująca zatrudnienie się u innego pracodawcy podczas urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego nie zawsze musi informować aktualnego pracodawcę o tym zamiarze. Nie ma obowiązku tego wynikającego z przepisów prawa pracy, jednak może taką powinność nakładać wewnętrzne regulacje zakładowe (np. układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, umowa o pracę lub umowa o zakazie konkurencji).

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.